Sorunlarla başa çıkabilmenin ilk adımı...

H. Sibel KILIÇOĞLU

Uzm. Psikolojik Danışman / Psikoterapist

PSİKOLOJİK DANIŞMANLIK
Cinsel Kimlik Ve Yönelim, İş Performansını Arttırma, Kilo Kontrolü, Etkili İletişim, Sınav Kaygısı...
Devamını Oku
ÇİFT VE AİLE TERAPİSİ
Cinsel İşlev Bozuklukları, İlişki Ve Evlilik Terapisi, Evlilik Öncesi Danışmanlık, Boşanma Süreci...
Devamını Oku
PSİKOTERAPİ
Davranış Bozuklukları, Depresyon, Kaygı Bozuklukları, Uyku Bozuklukları...
Devamını Oku
KARİYER DANIŞMANLIĞI
Yaşanan Belirsizlik ve Kararsızlığı Yönetme, Mesleki İlgi Ve Yatkınlığın Keşfi...
Devamını Oku
PSİKOLOJİK TESTLER
Kişilik Testleri, Objektif Kişilik Testleri, Projektif Kişilik Testleri...
Devamını Oku
ADLİ BİLİRKİŞİLİK
Adli Belge İnceleme Ve Raporlama, Uzman Görüşü Bildirme Ve Raporlama...
Devamını Oku

"Unutmayalım ki sorunların çözümü için

önce o ilk adımı atmak ve yalnız olmadığımızı bilmek önemlidir."

Çalışma Alanlarımız
Uzman Görüşü Bildirme Ve Raporlama

Uzman Görüşü, dava öncesi ya da dava esnasında davalı ve/ya davacının mevcut iddiasını veya savunmasını teknik açıdan ispat kabiliyetini güçlendirmek amacıyla konusunda bilgili ve tecrübeli uzmanlarda...

Devamını Oku
Kişilik Testleri

Kişilik testleri, nesnel (kendini bildirim/kendini değerlendirme) testler ve projektif testler olarak ikiye ayrılır.

Devamını Oku
Beceriler Geliştirme (Iletişim, Yetkinlik Vb. )

İletişim, iş yerinde sağlıklı ilişkiler geliştirme ve iş motivasyonu için son derece önemlidir.

Devamını Oku
Cv ( Özgeçmiş ) Hazırlama Ve Mülakatlar

Profesyonel yaşama adım atmadan önce atılması gereken ilk adım etkili bir özgeçmiş oluşturmaktır

Devamını Oku
Endişe Ve Stres Yönetimi

Stres kişinin baş etme yollarını zorlayan dış etkenlere verdiği tepki olarak tanımlanabilir.

Devamını Oku
İş/staj Arama Süreçleri/ Teknikleri

Kariyer planlaması konusunda aklınıza takılan sorulara cevap bulmak, kariyer yönetiminizde en etkili kararları vermek

Devamını Oku
Kariyer Hedefi Oluşturma Ve Plan Yapma

İş aramaya başlamadan önce, yeteneklerinizin ücret hedeflerinizin ve kariyer isteklerinizin gerçekçi bir değerlendirmesini birlikte ele alıyoruz ve bu kararları vermenize yardımcı olmak üzere, size ya...

Devamını Oku
Kendini Tanıma, Güçlü Ve Zayıf Yönlerine İlişkin Farkındalık Geliştirme

Kendinizi ne kadar iyi tanırsanız gerek akademik gerekse profesyonel hayatta başarılı olmak için doğru stratejilere yönelme şansınız o kadar artar.

Devamını Oku
Lisansüstü Eğitim Ve Akademik Kariyer

Kariyerine akademik yönde devam etmeyi düşünen veya alanında uzmanlaşma

Devamını Oku
Mesleki İlgi Ve Yatkınlığın Keşfi

Meslek seçimi; yaşam boyu verilen önemli kararlarından biridir.

Devamını Oku
Öğrencilik Yıllarını Verimli Değerlendirme

Erken yaşlardan itibaren bireyin çok yönlü gelişiminde ders dışı sosyal etkinlikler, ders içi etkinlikler kadar önem arz etmektedir.

Devamını Oku
Yaşanan Belirsizlik Ve/veya Kararsızlığı Yönetme

Endişe, stres, depresyon ile yakından ilişkili olan bu durum kişinin fiziksel ve zihinsel olarak hiç bir sıkıntısı olmamasına rağmen karar vermekte aşırı zorlandığı, en ufak şeylerde bile karar vermek...

Devamını Oku
Test Ve Envanterler

İlgi alanı testleri sevdiğiniz ve dolayısıyla başarılı olacağınız alanları keşfetmenize yarayan ölçümlerdir

Devamını Oku
Boşanma Süreci Danışmanlığı

Her aile ve çift boşanma kararı öncesinde, boşanma süresinde ve sonrasında belirli süreçlerden geçer.

Devamını Oku
Cinsel İşlev Bozuklukları

Araştırmalara göre her üç kişiden biri cinsel yaşamının herhangi bir döneminde en az bir cinsel işlev bozukluğu yaşamaktadır.

Devamını Oku
Evlilik Öncesi Danışmanlık

Evlilikle ilgili tanımınız nedir? Evlilikle ilgili beklentiler, bunun gerçekleşmesi için ne, nasıl yapılmalıdır ya da yapılmamalıdır?

Devamını Oku
İlişki Ve Evlilik Terapisi

İlişki ve evlilik terapisi, çiftlerin birbirleriyle olan ilişkilerini, bu ilişki tarzının davranışlara ve ilişkinin kendisine nasıl yansıdığını anlamaya çalışan, aile sistemini bireyler arası ilişkide...

Devamını Oku
Borderline ( Sınırda) Kişilik Bozukluğu

Borderline kişilik bozukluğunun başlıca özelliği, genç erişkinlik döneminde başlayan ve değişik koşullar altında ortaya çıkan, kişilerarası ilişkilerde, benlik algısında ve duygulanımda tutarsızlık ve...

Devamını Oku
Çekingen Kişilik Bozukluğu

Genç erişkinlik döneminde başlayan çekingen kişilik bozukluğu tanışı; eleştirilme, reddedilme ya da kabul görmeme ihtimaline karşı aşırı duyarlı olan ve karşı tarafın kendisinden hoşlanacağından emin ...

Devamını Oku
Davranış Bozuklukları

Davranış/Davranım bozukluğu, belirtileri çocukluk döneminden itibaren gözlenen; başkalarının temel haklarına saldırı, içinde olunan yaşa uygun şekilde sergilenmesi beklenen toplumsal değer ya da kural...

Devamını Oku
Depresyon

İnsanlar zaman zaman kendilerini üzüntülü ve mutsuz hissederler.

Devamını Oku
Fobiler

Fobi, belirli bir nesne ya da duruma karşı hissedilen yoğun ve makul olmayan korkudur.

Devamını Oku
Kaygı Bozuklukları

Kaygı; endişeli düşüncelerin eşlik ettiği, gerginlik hissi ve kan basıncındaki artışla birlikte bedende çeşitli değişimlerin gözlendiği bir duygudur.

Devamını Oku
Kişilik Bozuklukları

Kişilik bozukluğu hastanın ilişkilerinde, sosyal aktivitelerinde, iş ve okulda önemli sorunlara ve sınırlamalara neden olur.

Devamını Oku
Kişilerarası İletişim Problemleri

Kişilerarası ilişkilerde yaşanan güçlükler, bugün tek başına bir tanı kategorisi olmamakla birlikte çeşitli psikopatolojiler açısından önemli bir yatkınlık faktörü ve kişinin genel iyilik halini olums...

Devamını Oku
Konversiyon Bozukluğu

Somatoform bozukluklar, uzun yıllar süren, kendini tekrarlayan, çoğul ve belirgin vücut (somatik) semptomlar ile karakterize edilir.

Devamını Oku
Obsesif Kompulsif Bozukluk / Takıntılar Ve Tekrarlar

Takıntılar ya da tıbbi literatürde daha yaygın kullanım şekliyle obsesyonlar, kişiyi rahatsız eden, tekrarlayıcı ve zorlayıcı düşünceler, duygu veya dürtülerdir.

Devamını Oku
Öfke Yönetimi

Öfke; sevgi, hoşlanma, korku gibi temel duygularımızdan biridir.

Devamını Oku
Panik Bozukluk

Yoğun korku ve huzursuzluk durumunun olduğu, aniden başlayıp, rahatsızlığın en geç 10 dakika içinde en üst düzeye ulaştığı ve aşağıdaki belirtilerden en az dördünün var olduğu bir kaygı nöbetidir....

Devamını Oku
Somatizasyon Bozukluğu

Somatoform bozukluklarında psikoterapi ile hastanın bedensel rahatsızlıklarıyla nasıl başa çıkabileceği ve günlük işlerinin üstesinden nasıl gelebileceğini öğrenmesiyle tedavi mümkündür....

Devamını Oku
Sosyal Fobi

Sosyal fobi, insanların gerek iş hayatlarında gerek özel hayatlarında yüksek performans göstermelerini gerektiren günümüz koşullarında, çok önemli bir sağlık sorunu haline gelmektedir

Devamını Oku
Travma Sonrası Stres Bozukluğu

Travma, alışılagelen insan deneyiminin dışında; beklenmedik ve öngörülemeyen şekilde gerçekleşen doğal afet, kaza, istismar gibi insan yaşamını tehdit eden ve yoğun şekilde rahatsızlık hissi yaratan o...

Devamını Oku
Uyku Bozuklukları

Uyku, insan yaşamının 1/3’inden fazlasını kaplayan fizyolojik bir gereksinimdir.

Devamını Oku
Yas Süreci

Büyük kayıplardan sonra kişilerde görülen psikolojik tepkilere yas denilmektedir. Kayıp terimi ile ilk aklımıza gelen sevdiğimiz bir kişinin ölümüdür.

Devamını Oku
Yeme Bozuklukları

Genel olarak 12-18 yaşları arasında başlayan ve şişmanlamaya karşı ağır korku yüzünden bilinçli olarak aşırı zayıf kalma çabaları ile belirlenen bir bozukluktur.

Devamını Oku
Cinsel Kimlik Ve Yönelim

Kimliği oluşturan bileşenlerden biri de cinsel kimliktir. Cinsiyet kimliği, bireylerin biyolojik özellikleri ile tanımlanırken, cinsel kimlik, bireyin kendisini dişi ya da erkek olarak tanımlamasıdır....

Devamını Oku
İş Performansını Arttırma

Çalışma ortamında yıldırma politikası uygulayan bir amirinizin olması, özel hayatınızdaki karışıklıklar, tükenmişlik duygusu, artan rekabet ortamı ya da uzun süredir aynı iş yerinde çalışıyor olmaktan...

Devamını Oku
Kilo Kontrolü

Yeme davranışlarımız; duygu durumumuzdan, tutumlarımızdan ve düşüncelerimizden etkilenir.

Devamını Oku
Etkili İletişim

Etkili iletişim, vermek istediğiniz mesajı en kısa sürede ve en net şekilde karşı tarafa iletmektir.

Devamını Oku
Kişisel Gelişim Danışmanlığı

Daha doyurucu bir yaşam sürmeyi arzulayan kişilere destek amaçlı bir kişisel gelişim modelidir.

Devamını Oku
Mobbing

Mobbing kısaca, çalışma ortamında amirler ya da iş arkadaşları tarafından tek bir kişiye ya da bir grup çalışana karşı uygulanan sistemli bir yıldırma ve değersizleştirme politikasıdır....

Devamını Oku
Performans Kaygısı

Kaygı hepimizin yaşadığı evrensel ve evrimsel bir duygudur

Devamını Oku
Yetişkinlerde Dikkat Dağınıklığı Ve Odaklanma Sorunları

Dikkat Eksikliği Yetişkinlerde, bireyin kendinde var olan yeteneklerini kullanamayıp, erişebileceği sosyal, mesleki, akademik düzeylerden daha düşük düzeylerde kalmasına sebep olur.

Devamını Oku
Sınav Kaygısı

Kaygı, heyecan hayatın içinde olan doğal ve kaçınılmaz duygulardır

Devamını Oku
Stresle Başa Çıkma

Stres organizmanın bedensel ve ruhsal sınırlarının tehdit edilmesinde ve zorlanmasında oluşan bir durumdur

Devamını Oku
Zaman Yönetimi Ve Erteleme Davranışı

Erteleme, bireyin verimliliğini olumsuz yönde etkileyen, karar almanın, bir işi yapmanın hep bir ileride bir tarihe atılması davranışı olarak tanımlanmaktadır.

Devamını Oku
Öfke Kontrolü

Öfke, sevgi, hoşlanma, korku gibi temel duygularımızdan biridir

Devamını Oku
İLETİŞİM BİLGİLERİ

Cahit Gündüz Cad. Doğa Apt. 4/5 Fethiye/Muğla

0532 273 05 12

Copyright © 20017

Copyright © 20017/2024 Tüm Hakları Saklıdır | Sibel Kılıçoğlu