Sorunlarla başa çıkabilmenin ilk adımı...

H. Sibel KILIÇOĞLU

Uzm. Psikolojik Danışman / Psikoterapist

CV ( ÖZGEÇMİŞ ) HAZIRLAMA VE MÜLAKATLAR

Okuma : 1341 | 16 Ekim 2020

Profesyonel yaşama adım atmadan önce atılması gereken ilk adım etkili bir özgeçmiş

oluşturmaktır. Yaygın bir şekilde CV olarak ifade edilen özgeçmiş; niteliklerin, beceri

ve tecrübelerin kısa, açık ve özenli bir yapı ile anlatıldığı belgedir. İş başvurusunda

bulunduğunuz firma ile ilk temasınızdır. Özgeçmiş karşı tarafa kişisel reklamınızı

yapmanıza olanak sağlayan önemli bir araçtır. İçeriğini, kişisel bilgiler, iletişim

bilgileri, eğitim durumu, iş tecrübesi, referanslar, özel zevkler gibi konuların özetleri

oluşturur. İş başvurusunda bulunmayı düşündüğünüz

firmaya/sektöre, doğru şekilde hazırlanmış bir özgeçmiş sunmak önemlidir.

CV hazırlama, kişisel markanızı yönetmenizin ilk adımıdır. Hedeflediğiniz ya da hayal ettiğiniz fırsatlar ile buluşabilmenizin anahtarı ise işe arama sürecinizi kişisel bir proje olarak ele almak ve yönetmektir.

Mülakat Nedir? Neden Önemlidir?

Günümüzde hemen her iş kolunda, özel sektör veya bazı kamu kuruluşlarında işe alınmanın en can alıcı noktası mülakat sorularından geçmektedir. Mülakat kelime anlamı olarak, iki kişi arasında gerçekleşen, mülakatı yapan kişinin belirli bir konu hakkında karşısındakinin fikri, görüşü ve tutumlarını ölçmeyi amaçladığı görüşme türüdür. Bu bağlamda, çok iyi bir biçimde yürütülen seçim görüşmeleri, özetle şu işlevleri yerine getirmektedirler: kişiliği değerlemek maksadıyla adayın dürtüleri ve davranışı hakkında bilgi sağlamak, adayın kendisi hakkında daha önce verdiği fiili bilgiyi kontrol etmek, deneyiminin ve niteliklerinin değerini ve uygunluğunu incelemek ve sembolik terimlerle ifadeli bir başarı testi yapmak, adaya iş ve işletme hakkında bilgi vermek.

Mülakatın önemi

Mülakat, çağımızın iş olanakları ve bu işlere başvuran kişilerin sayısının çok olması, işe alınacak kişileri nicel olarak değerlendirmenin verimlilik açısından yeterli olmaması gibi pek çok sebepten dolayı önem kazanmıştır.

 

İş arama sürecinize destek olmak üzere sizlere aşağıdaki hizmetlerimizi sunuyoruz:

 

  • Kişisel ve kariyer hedeflerinin belirlenmesi
  • Özgeçmişin uygun olarak düzenlenmesi
  • Beceri ve değerlere uygun görevlerin belirlenmesi
  • Alternatif fırsatların değerlendirilmesi
  • Mülakat öncesi öneriler ve hazırlık