Sorunlarla başa çıkabilmenin ilk adımı...

H. Sibel KILIÇOĞLU

Uzm. Psikolojik Danışman / Psikoterapist

BECERİLER GELİŞTİRME (İLETİŞİM, YETKİNLİK VB. )

Okuma : 1513 | 16 Ekim 2020

İletişim, iş yerinde sağlıklı ilişkiler geliştirme ve iş motivasyonu için son derece önemlidir. İletişimin doğru ve etkili yürütülmesi için tarafların birbirini en iyi şekilde anlaması ve dinlemesi gerekir. İster iş yerindeki samimi arkadaşınız ile ister patronunuz ile iletişim kurun. Kiminle konuşursanız konuşun etkili iletişim sağlıklı ilişkiler için gerekliliktir.

 

İş yerinde iletişim nasıl olmalıdır? Etkili iletişim becerileri nelerdir? İnsanlarla konuşurken nelere dikkat etmeliyiz?

Yapılan araştırmalara göre, daha iyi iletişim becerileri için temel gereksinimler şu şekildedir:

 

  • Sunulan bilgilerin alınması, anlaşılması ve paylaşılması,
  • Diğer insanların anlayabileceği bir biçimde aktarılması, (konuşma, yazma vb.)
  • Başka insanların düşüncelerine, bakış açılarına saygı duymak,
  • İletişim kurarken başkalarını dinlemek, daha iyi anlamak için sorular sormak.

 

“Yetkinlik” en iyi performansa sahip kişileri ayırt etmeye yarayan bilgi, beceri, tutum ve kişilik özelliklerinin davranış boyutunda ifade edilmesi olarak tanımlanır. Tanıma baktığımız zaman bilgi, beceri ve tutumların davranışsal bir hale dönüşmesi gerekmektedir. Örneğin takım çalışması gibi bir yetkinlikte;  iş bilgisi çok iyi olan bir kişi bu bilgisini çalışma arkadaşlarıyla paylaşamıyorsa, bilgi alışverişinde bulunmuyorsa veya arkadaşlarını yönlendirmiyorsa bu kişi takım çalışmasına yatkındır diyemiyoruz.

Yetkinlikler fonksiyonları itibariyle genellikle üç gruba ayrılmaktadır.

 

Temel Yetkinlikler: Bir organizasyondaki tüm çalışanların istisnasız sahip olmaları beklenen ve kurum kültürünü doğrudan yansıtan davranışlardır. Başarı odaklılık, takım çalışması, müşteri odaklılık vb.

 

Yönetsel Yetkinlikler: Yöneticilik pozisyonunda çalışan bir kişiden beklenen yönetsel beceriler.

 

Fonksiyonel Yetkinlikler: Yapılan işlere göre değişen yetkinliklerdir, ilgili işte olduğu takdirde işin performansı artıran yetkinliklerdir. Örneğin ikna becerisi, strese dayanıklılık vb.